Vyplniť formulár

Kontaktné informácie

Názov:  Top Penzión Marína***
Obchodný názov: Penzión Marína, s. r. o.
Adresa: Hviezdoslávovo námestie č.1667/36
026 01 Dolný Kubín
Slovenská Republika

Telefón: + 421 43 / 58 31 400 ( Recepcia )
+ 421 43 / 58 31 4 13 ( Reštaurácia )
E-mail: marina@marina.sk

IČO: 50 739 115
DIČ: 212 046 4951
IČ DPH: SK 212 046 4951
Účet: SK74 0900 0000 0051 2706 4039
SLSP, a.s., BIC SWIFT: GIBA SKBX

Sociálne média

Google mapa informácie