Obchodné podmienky

Registrácia

od 14:00 do 22:00

Odhlásenie

do 10:00

Zrušenie/platba vopred

Storno podmienky: Bezplatné storno je do 24 hodín od nástupu na pobyt. Pokiaľ zákazník stornuje neskôr platí 100% z ceny pobytu prvej noci. Penzión Marina si vyhradzuje právo žiadať od zákazníka zálohu za pobyt, zvlášť ak sa jedná o hromadnú rezerváciu viacerých izieb alebo termíny v top sezóne.

Deti a prístelky

Deti sú v hoteli vítané. Deti na prístelke do 12 rokov sú zdarma pri zaplatení dvojlôžkovej izby. Maximálny počet prístelkov v jednej izbe je jeden. Druhé dieťa bez prístelku na manželskej posteli s rodičmi zdarma. Zadarmo jedno dieťa do 6 rokov s jedným dospelým pri zaplatení jednolôžkovej izby

Poplatky za doplnkové služby

Poplatky za doplnkové služby nie sú automaticky započítané do celkovej ceny a je potrebné zaplatiť ich zvlášť priamo v hoteli. Napríklad raňajky, polopenzia, pranie a žehlenie. Parkovanie pre hostí je zdarma na vlastnom parkovisku

Domáce zvieratá

Domáce zvieratá sú zakázané.

Toto ubytovacie zariadenie prijíma platobné karty

Visa, Eurocard, Mastercard, Meastro. Neprijímame platobne karty American Express.

Pripomienka

  (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)

  Ochrana osobných údajov

  Do platnosti dňa 25.5.2018 vstúpilo nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679, ktoré nahradilo Slovenskú legislatívu (zákon č.122/2013). V súlade s článkom 13 GDPR je našou zákonnou povinnosťou informovať Vás ako spracovávame vaše osobné údaje a o vašich právach. Ide o takzvaný “ zákon GDPR“

  Správca osobných údajov

  Správca osobných údajov na internetovej stránke www.penzionmarina.sk je firma Marián Baňas MARÍNA., S02601 Dolný Kubín, Hviezdoslavovo nám 1667/36.Okresný úrad Dolný Kubín, Číslo živnostenského registra: 503-2858

  Rozsah spracovania

  Osobné údaje spracovávame len na účely komunikácie, uzavretia zmlúv alebo vybavenie rezervácie. Zdroje sú priamo od klientov, zo zmlúv, z internetových formulárov, internetových portálov alebo pri online rezerváciách.

  Pre obchodné účely

  Ide o osobné údaje typu: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, počet detí (pre potreby rezervácie), IČO, číslo účtu. Tieto údaje spracovávame pre účely zmluvy alebo vybavenie rezervácie.

  Pre marketingové účely

  Nespracúvame emailové adresy za týmto účelom

  Prechádzanie web stránky

  Pri návšteve nášho webu zbierame (nie osobné) údaje typu: koľko času ste prehliadali web, z akého zdroja ste prišli, kde ste najčastejšie klikali. Tieto údaje zbiera aplikácia Google Analytics automatizovane pomocou cookies a trackingových technológií. Tieto údaje sa nedajú pripojiť k určitej osobe. Súbory cookies môžete kedykoľvek vypnúť vo vašom prehliadači.

  Prehlasujeme, že vaše údaje nebudeme dávať do tretích krajín a nebudú nikdy zdieľané alebo predávané tretej strane.

  Spôsob spracovania

  Spracovanie údajov vykonáva správca vo svojom sídle na počítači alebo manuálnym spôsobom v listinej podobe. Webhosting internetovej stránky je od slovenskej firmy WebHouse,s.r.o.. Pre účely komunikácie používame služby od Google suite. Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock. Listinné dokumenty sú uložené tak aby nedošlo k strate alebo odcudzeniu.

  Doba spracovania

  V listinej podobe ako napríklad zmluvy sa uchovávajú podľa účtovných zákonov. Emailové adresy so súhlasom na marketingové účely sa uchovávajú po dobu podnikateľskej činnosti v apartmáne. Ostatné údaje sa využívajú len na účely komunikácie a ďalej sa neuchovávajú.

  Vaše práva ako subjektu

  Máte právo sa kedykoľvek na nás obrátiť a požiadať o zmenu alebo opravu údajov. Ak máte pochybnosti o zákonnom spracovávaní, môžete požiadať o zmenu,vysvetlenie, opravu, doplnenie alebo úplný výmaz údajov. Hlavne pri spracovávaní emailových adries.

  Ochrana a zabezpečenie

  S Vašimi osobnými údajmi, budem nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov užívam automatizované, ale aj neautomatické prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v Európskej únii a na serveri firmy Google (používame aplikáciu GoogleSuite). Počítač je zabezpečený heslom a dôležité adresáre súborov sú chránené známym šifrovacím programom FolderLock.

  Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia.

  Dobrovoľne sa zaväzujeme, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov a to v celom reťazci, od vloženia vášho e-mailu až po vymazanie po vypršaní súhlasu, alebo obdobia skladovania údajov nutných pre splnenie zmluvy, ktorá plynie zo zákona.

  Prehlásenie správcu

  Prehlasujeme, že ako správca osobných údajov svojich odberateľov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov, a teda že:

  • Spracovávame osobné údaje svojich odberateľov len na základe súhlasu, oprávneného záujmu alebo zákonného právneho titulu.
  • Nepracujeme s citlivými osobnými údajmi tj. Osobný údaj vypovedajúci o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, biometrický údaj,
  • Spĺňame informačnú povinnosť voči svojim odberateľom podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
  • Umožňujeme svojim odberateľom výkon ich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Plníme všetky ďalšie povinnosti správcu osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov,
  • Zaväzujeme sa v rozosielaní e-mailov zohľadniť akékoľvek zmeny v evidencii osobných údajov svojich odberateľov v lehote najneskôr do 48 hodín od prijatia informácie o zmene.
  • Budeme informovať Úrad na ochranu osobných údajov pri krádeži, strate, neoprávnenom prístupe.

  Kontaktná adresa

  Názov:  Penzión Marína***
  Obchodný názov: Marian Baňas Marína
  Adresa: Hviezdoslávovo námestie č.1667/36
  026 01 Dolný Kubín
  Slovenská Republika

  Telefón: + 421 43 / 586 31 400 ( Recepcia )
  + 421 43 / 583 14 13 ( Reštaurácia )
  E-mail: marina@marina.sk

  Pripomienka

   (Údaje budú použité len za účelom komunikácie)